اسلاید شو

سامان سلیمانی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - برخورد مناسب با مشتری در بازاریابی

برخورد مناسب با مشتری در بازاریابی

چهارشنبه 22 فروردین 1397 03:24 ب.ظنویسنده : سامان سلیمانی

 
برخورد مناسب با مشتری در بازاریابی

موضوع «برخورد با مشتری» یک موضوع کاملا ًمهم است؛ چون به بیانی، محوری ترین مورد، در طول و عرض برنامه های بازاریابی نیز مقوله ای به نام «مشتری» است. رمز موفقیت بازاریابان بزرگ، کیفیت رفتار آنها با مشتری است. یکی از تعاریف بازاریابی می تواند «هنر جلب رضایت