اسلاید شو

سامان سلیمانی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - کدام اشتباهات گفتاری، مشتری را از شما دور می‌کند؟

کدام اشتباهات گفتاری، مشتری را از شما دور می‌کند؟

پنجشنبه 23 فروردین 1397 02:27 ب.ظنویسنده : سامان سلیمانی

 

اشتباهات گفتاری که مشتری را از شما دور می‌کند

به‌طور حتم، بسیاری از شرکت‌ها به الفاظی که کارمندان‌شان هنگام ارتباط با مشتری استفاده می‌کنند، نسبت به زبانی که