اسلاید شو

سامان سلیمانی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - کسب وفاداری مشتری در بحران اقتصادی

کسب وفاداری مشتری در بحران اقتصادی

جمعه 24 فروردین 1397 08:07 ق.ظنویسنده : سامان سلیمانی

 

کسب وفاداری مشتری در بحران اقتصادی

بحران مالی و اقتصادی کل جهان را فرا گرفته است و هیچ مشتری‌ای از آثار آن در امان نمانده است. در دوران‌های بحران اقتصادی، مشتریان تلاش می‌کنند بودجه مصرفی خود را بهتر مدیریت کنند زیرا علاوه بر کاسته شدن از در