اسلاید شو

سامان سلیمانی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - هفت اشتباه بزرگ در راه‌اندازی کسب‌ و کار کدامند ؟