اسلاید شو

سامان سلیمانی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - مهارت های مورد نیاز برای موفقیت و پیشرفت شغلی کدامند ؟

مهارت های مورد نیاز برای موفقیت و پیشرفت شغلی کدامند ؟

یکشنبه 25 شهریور 1397 11:14 ق.ظنویسنده : سامان سلیمانی

 

مهارت های مورد نیاز در جهت پیشرفت شغلی

ما در عصر دیجیتال هستیم، شاید به‌خاطر همین  هم آموزه‌های دوره‌های قبل بدردبخور