اسلاید شو

سامان سلیمانی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - آیا کسب و کار شما نیاز به مشاور در حوزه بازاریابی دارد؟